• දුරකථන: + 86-532-88278277
 • ඊ-තැපැල: admin@shichengsj.com
  • ෆේස්බුක්
  • googleplus
  • LinkedIn
  • ට්විටර්
  • YouTube

  අලෙවියෙන් පසු සේවා

  DSCF6338

  IMG_5139

  එය පෙර පාවිච්චි හෝ අලෙවියෙන් පසු වුවත්, අප දන්නවා ඔබ සහ අපගේ නිෂ්පාදන වඩා ඉක්මණින් භාවිතා කිරීමට ඇති හොඳම සේවාවක් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

  1.To යන්ත්රය සඳහා ස්ථාපනය සහ පරීක්ෂණ ලබා දේ.
  2.To නිෂ්පාදන සූත්ර හා තාක්ෂණය ලබා සහ අමු ද්රව්ය සැපයුම්කරුවන් තොරතුරු
  3.To පාරිභෝගිකයන්ගේ සේවකයෙකු සඳහා තාක්ෂණික පුහුණුව ලබා
  4.To නඩත්තු සේවා සඳහා වගකිව යුතු 


  
  WhatsApp Online Chat !