បន្ទាប់ពីការលក់សេវា

  DSCF6338

  IMG_5139

  ថាតើវាជាមុនលក់ឬបន្ទាប់ពីការលក់, យើងនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាល្អបំផុតក្នុងការដែលអ្នកបានដឹងនិងបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើផលិតផលរបស់យើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

  1.To ផ្តល់ជូននូវការដំឡើងនិងការធ្វើតេស្តសម្រាប់ម៉ាស៊ីន។
  2.To បានផ្តល់នូវរូបមន្តនិងបច្ចេកវិទ្យានៃផលិតផលនិងពនៃការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម
  3.To ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសម្រាប់អតិថិជនកម្មករ
  4.To ទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សេវាថែទាំ 


  
  WhatsApp Online Chat !