12 ប៉ាតង់

    95FF30D6D49C8F62FA29F5926D6C04B2

     

    ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមាន 20 វិស្វករសម្រាប់ការរចនានិងបន្ទាប់ពីការលក់សេវាយើងទទួលបាន 12 ប៉ាតង់របស់ម៉ាស៊ីន, យើងអាចផលិតម៉ាស៊ីនដោយអតិថិជនបានប្ដូរតាមបំណង។ 


    
    WhatsApp Online Chat !